Eindelijk is het zover! Na meer dan twee jaar voorbereiding heeft de Algemene Vergadering van Zonneberg cv op 19 februari 2020 haar goedkeuring gehecht aan de samenwerking met de nv Gentse Warmtecentrale (GWC), en dit voor de ontwikkeling van een biomassacentrale in de Gentse Kanaalzone. Sinds 1 juli 2020 kan er ingetekend worden op aandelen in dit project.

 

de Gentse Warmtecentrale
Groene stroom voor 40.000 gezinnen
capaciteit van 20MW elektriciteit
tot 30 MW warmte
brandstof

De nieuwe Gentse Warmte Centrale komt in Gentse kanaalzone op de site van Ghent Coal Terminal en heeft een capaciteit van 20MW elektriciteit of het equivalent stroomverbruik van 40.000 gezinnen. De totale investering bedraagt zo’n 100 miljoen Euro en wordt volledig met privé kapitaal gedragen. Bovendien wordt in de centrale enkel “B-hout” verbrand. B-hout is een niet-recycleerbaar product waarvan de levering voor 15 jaar verzekerd is en dit voor 150.000 ton/jaar. Deze manier van verwerking wordt door OVAM bestempeld als de best beschikbare technologie.

Maar de centrale produceert naast elektriciteit ook tot 30 MW warmte. Bedoeling is dat deze warmte benut wordt door bedrijven in de kanaalzone. 

Dit alles wordt ontworpen aan de meest veeleisende milieunormen. De levensduur van de centrale is minstens 25 jaar door het inzetten van de nieuwste technologie met heel hoge rendementen. De Gentse Warmte Centrale zal tot 88.500 ton CO2 per jaar besparen ten opzichte van een klassieke gascentrale. En ook de restproducten worden door BEE duurzaam verwerkt door inzet van de assen als materialen voor o.a. wegenbouw. Bijkomende nuttige toepassingen worden verder onderzocht.

De partners in de ontwikkeling van de GWC zijn: 

 • Equitix, dat als Londens investeringsfonds faam verworven heeft in het financieren van energie assets in de UK en ook op het vasteland, 
 • BWSC, dé Deense specialist inzake boilertechnologie, die ook zal instaan voor de operaties en het onderhoud van de installatie 
 • Elecnor, de Spaanse sleutel-op-de-deur contractor die de bouw voor haar rekening neemt en
 • het Belgische Stadsbader, dat zal instaan voor de infra-aanleg en de bouw van de opslaghal bij de centrale.
 • National Westminster Bank, de financiële instelling die de lening financiert.

Initiatiefnemer van het Project De Gentse Warmtecentrale: BEE

beeInitiatiefnemer van het project ‘Gentse Warmtecentrale’ is BEE, voluit Belgian Eco Energy. Bij BEE, opgericht in 2010, ligt de focus op hernieuwbare energie: zon, wind en groene warmte. BEE ontwikkelt, investeert, bouwt en baat hernieuwbare energie-installaties uit en levert de opgewekte groene energie aan bedrijven. Met hoofdzetel in Mechelen en productie in Vlaanderen en Wallonië bedient het momenteel al meer dan 2500 klanten. - Meer info: www.bee.eu

Intekenen op aandelen
voor een participatie aan de Gentse Warmtecentrale

Momenteel kan je intekenen op nieuwe aandelen voor een participatie aan de Gentse Warmtecentrale:

 • Het betreft hier de uitgifte van aandelen G1 (cfr. de statuten) met een nominale waarde van 100 € (1 aandeel = 100 €).
 • In totaal worden 9900 aandelen aangeboden, voor een totaalbedrag van 990 000 €.
 • Per natuurlijke of rechtspersoon kunnen maximaal 25 aandelen worden gekocht, voor een maximum bedrag dus van 2 500 €
 • Er zijn voor deze belegging geen in- of uitstapkosten.
 • De startdatum voor de inschrijving wordt bepaald op 1 juli 2020, en de termijn van ophaling loopt tot 31 augustus 2021 (of vroeger indien de 990 000 € sneller zou zijn bereikt). 
 • De opgehaalde middelen (max 990 000 €) worden tot 30 augustus 2021 op een wachtrekening van cv Zonneberg geplaatst. Op 31 augustus 2021 worden ze ingebracht in het project Gentse Warmtecentrale.
 • De definitieve inbedrijfstelling van de biomassacentrale is bepaald op 1 januari 2022.  
 • De eerste rendementen van de investering door Zonneberg cv kunnen worden verwacht aan het eind van het eerste exploitatiejaar van de Gentse Warmtecentrale, dus op 31 december  2022. (goedkeuring AV Zonneberg mei 2023)
 • De achtergestelde lening die cv Zonneberg aan de nv “Gentse Warmtecentrale” verleent, loopt over een periode van 15 jaar (interestvoet 7 %). Deze periode start op 1 september 2021 en loopt dus tot 1 september 2036.
   

Teken in via deze inschrijfpagina.

 

Intekenen op het project is een investerings- en beleggingsproject. Lees daarom vooraf “de informatienota over de aanbieding van aandelen door Zonneberg cv”.